بر اساس ابلاغیه شماره 2875/18/3/ مورخ 17/02/1396 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  نشریه پژوهش‌های ادیانی دارای اعتبار علمی-پژوهشی است.

 لطفاً قبل از ارسال مقاله خود به موارد زیر توجه کنید:

1- پیش از ارسال مقاله خود، بخش راهنمای نویسندگان را به طور کامل مطالعه فرمایید و تعهدنامه اصالت مقاله را نیز طبق متن مندرج در این بخش تنظیم نموده و فایل تصویر تعهد نامه را جهت ارسال آماده نمایید.

2- سپس، از منوی "ورود به سامانه" گزینه "ثبت نام در سامانه" را انتخاب و تکمیل فرمایید.  نام کاربری و رمز ورود به ایمیل شما ارسال می‌شود.

3- با نام کاربری و رمز ورود ارسال شده، مجدداً به سامانه وارد شده و صفحه شخصی خود را باز کنید.

4- از طریق گزینه "نویسنده"، گزینه "ارسال مقاله جدید" را انتخاب و مراحل ارسال مقاله را کامل کنید. ضمناً، نام و مشخصات نویسندگان در فایل مقاله درج نشود.

   .جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید از ساعت 11/30 تا 14 با شماره 02532802610 داخلی 468 تماس حاصل فرمایید

شماره جاری: دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-130 

مقاله پژوهشی

1. قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه

صفحه 7-28

سجاد دهقانزاده؛ حسن نامیان


5. تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام

صفحه 87-105

راضیه سیروسی؛ محمد حسن الهی زاده