نویسنده = حیدر (عماد) عیوضی
تعداد مقالات: 1
1. برگ‌هایی از ادبیات فارسی‌‌هود در کتاب‌خانه مسجد اعظم قم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 157-172

حیدر (عماد) عیوضی