کلیدواژه‌ها = مانی
تعداد مقالات: 3
1. تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 97-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی


2. متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-48

حمید رضا اردستانی رستمی