کلیدواژه‌ها = مانویت
تعداد مقالات: 2
1. جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-64

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی