دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-184 
2. کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی

صفحه 29-47

عزالدین رضانژاد؛ رحیم دهقان سیمکانی


6. نماز در آیین یهود

صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


7. تحلیل نظریه عقلانیت و معنویت

صفحه 139-155

هادی صادقی؛ وحید سهرابی فر