دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-144 
5. فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای

صفحه 83-103

طاهره حاج ابراهیمی؛ شهربانو رامیشی


6. آیه مباهله و امامت علی علیه السلام

صفحه 105-122

زهرا امرایی؛ محمدجواد رضایی ره