نویسنده = علیرضا شجاعی
لذت جنسی نادرست از منظر اخلاق و فقه بودایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.356383.2059

علیرضا شجاعی؛ شهاب‌ الدین وحیدی مهرجردی


انگاره رنج در سروده‌های مانوی

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 109-131

10.22034/jrr.2023.332751.2000

سمیه خلیلی؛ محمد شکری فومشی؛ علیرضا شجاعی