نویسنده = الله کرم کرمی پور
مناسکی‌شدن و تمایز مناسک از غیرمناسک در دین‌پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.377679.2081

سید شهاب‌الدین عودی؛ الله کرم کرمی پور


بازنمایی امر دینی در پدیده فوتبال

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 309-332

10.22034/jrr.2023.303649.1923

الله کرم کرمی پور؛ احسان کریمیان ها


نقش تاب‌آوری روانی در رضایتمندی از منظر آموزه‌های قرآن ‌کریم

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 52-71

10.22034/jrr.2021.251107.1782

زهره قادری؛ مهراب صادق‌نیا؛ الله‌کرم کرمی‌پور


تحلیل و بررسی ماهیت و کارکرد آیین از دیدگاه ویکتور ترنر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 79-98

الله کرم کرمی پور؛ مصطفی صالحی اردکانی


تغییر دین و تغییر شخصیت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 99-116

الله کرم کرمی پور