نویسنده = مهراب صادق نیا
قاعده الزام، راهکار تعامل با اهل کتاب در عقود و ایقاعات

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 63-85

10.22034/jrr.2023.272341.1837

غلامعباس هاشمی؛ مهراب صادق نیا؛ محمد تقی انصاری پور


نقش تاب‌آوری روانی در رضایتمندی از منظر آموزه‌های قرآن ‌کریم

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 52-71

10.22034/jrr.2021.251107.1782

زهره قادری؛ مهراب صادق‌نیا؛ الله‌کرم کرمی‌پور


آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا


مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 29-46

مهراب صادق نیا؛ فاطمه قربانی


الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 25-40

مهراب صادق نیا؛ فروغ مسعودی


رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا


کارکردهای تربیتی و اخلاقی رنج در الاهیات یهودی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 89-116

مهراب صادق نیا؛ محمدباقر نائیجی


مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 9-27

مهراب صادق نیا؛ رضا کاظمی راد


رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 51-67

مهراب صادق نیا؛ فاطمه حاجی زاده