نویسنده = مهدی قاسمی
رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 55-82

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی