نویسنده = محمد شکری فومشی
تکوین مفهوم انسان فره‌مند دیانت زرتشتی به انسان کامل از منظر اسماعیلیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.288828.1878

مهدی علمی دانشور؛ مهدی لک زایی؛ محمد شکری فومشی؛ مهدی فرمانیان


انگاره رنج در سروده‌های مانوی

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 109-131

10.22034/jrr.2023.332751.2000

سمیه خلیلی؛ محمد شکری فومشی؛ علیرضا شجاعی


دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 123-133

محمد شکری فومشی