نویسنده = سودابه حسین زاده اصل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-30

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی