نویسنده = محمدمهدی علیمردی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.262321.1815

سید محمد روحانی؛ علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی


2. دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند.

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 117-137

احمدرضا عبادی؛ محمدمهدی علیمردی