نویسنده = محمد مهدی علیمردی
«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.220579.1689

ابوالقاسم جعفری؛ محمد مهدی علیمردی؛ مهدی لک زایی


بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 27-53

10.22034/jrr.2021.262321.1815

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند.

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 117-137

احمدرضا عبادی؛ محمدمهدی علیمردی