نویسنده = مهدی قاسمی
تعداد مقالات: 2
1. رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-82

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


2. نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی