نویسنده = سید حامد علی زاده موسوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-134

سید حامد علی زاده موسوی؛ احمدرضا مفتاح


2. رفتار اخلاقی با ناهم‌کیشان از دیدگاه تفاسیر مسیحی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 49-66

سید حامد علی زاده موسوی؛ مهراب صادق نیا