نویسنده = محمد شکری فومشی
تعداد مقالات: 5
2. یک سند چینـی نویافته مانوی و مدارک وابسته از ناحیه شیاپو پرتوی نو بر مطالعات مانوی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-142

محمد شکری فومشی؛ سونیا میرزایی


5. دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 123-133

محمد شکری فومشی