نویسنده = محمد شکری فومشی
دست‌نویسی نو از انجیل زنده مانی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 123-133

محمد شکری فومشی