نویسنده = حسین سلیمانی
تعداد مقالات: 3
1. رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-82

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی


2. سیر تحول مفهومی گناه در کتاب مقدس عبری

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-66

سید مرتضی میرتبار؛ حسین سلیمانی؛ احسان جندقی


3. نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی