نویسنده = پیمان صمیمی
الوهیّت در اندیشة عارفانِ شیواییِ جنوبِ هند (ناینمارها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

10.22034/jrr.2024.365608.2071

ابوالفضل محمودی؛ پیمان صمیمی؛ فاطمه لاجوردی


جهان‌شناسی مانوی و ویژگی‌های عرفانی آن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 47-64

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی


تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی