نویسنده = پرستو کلاهدوزها
تعداد مقالات: 1
1. بازشناسی عوامل اولیه واگرایی مسلمانان و ریشه‌یابی علل انحطاط جوامع اسلامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 234-262

پرستو کلاهدوزها؛ حمید عابدیها