نویسنده = قربان علمی
بررسی مقایسه‌ای ایمان در دیدگاه لوتر و آکویناس با تأکید بر نقش انسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1400

10.22034/jrr.2021.266285.1817

لیلا عبدالهی؛ مجتبی زروانی؛ قربان علمی


بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 130-156

قربان علمی؛ افسانه فهیمی


بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 9-30

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی