نویسنده = قربان علمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 130-156

قربان علمی؛ افسانه فهیمی


2. بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 9-30

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی