نویسنده = افسانه فهیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل عوامل درون‌دینی عرفی‌شدن در آیین کاتولیک

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 130-156

قربان علمی؛ افسانه فهیمی