نویسنده = روح اله آدینه
تعداد مقالات: 1
1. قلب سلیم و عقل مستقیم در الاهیات جاناتان ادواردز

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 158-180

روح اله آدینه؛ حامد افشاریان