نویسنده = یوسف دانشور نیلو
تعداد مقالات: 2
1. انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی


2. مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 110-128

طیبه‌سادات طبایی؛ یوسف دانشور نیلو؛ رضا الهی منش