نویسنده = یوسف دانشور نیلو
انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی


مفهوم عرفانی «خداگونگی» و امکان خداگونگی انسان در مسیحیت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 110-128

طیبه‌سادات طبایی؛ یوسف دانشور نیلو؛ رضا الهی منش