نویسنده = سجاد دهقانزاده
قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 7-28

سجاد دهقانزاده؛ حسن نامیان


سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 27-40

سجاد دهقانزاده؛ مهرنوش فکری


هستی‌شناسی قدسی در اساطیر

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 99-114

سجاد دهقانزاده


نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده