نویسنده = سجاد دهقانزاده
تعداد مقالات: 5
1. قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-28

سجاد دهقانزاده؛ حسن نامیان


2. تأثیر فرهنگ‌های غیربودایی در انتظام دینی بودیسم مهایانه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-137

سجاد دهقانزاده


3. سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 27-40

سجاد دهقانزاده؛ مهرنوش فکری


4. هستی‌شناسی قدسی در اساطیر

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 99-114

سجاد دهقانزاده


5. نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده