نویسنده = اردشیر منظمی
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی دین بودگی یارسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.261350.1805

اردشیر منظمی