نویسنده = عارفه گودرزوند
تعداد مقالات: 1
1. تصلیب و مرگ عیسی از نگاه مفسرین اسلامی

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-88

عارفه گودرزوند؛ محسن گلپایگانی