نویسنده = کلثوم غضنفری
طلاق در دین زردشتی و اسلام

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 105-121

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری


زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 9-25

کلثوم غضنفری