نویسنده = کلثوم غضنفری
تعداد مقالات: 3
2. طلاق در دین زردشتی و اسلام

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 105-121

حسین بادامچی؛ کلثوم غضنفری؛ پروین داوری


3. زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-25

کلثوم غضنفری