نویسنده = احمد مقری
تعداد مقالات: 1
1. گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در ایران معاصر: نگرشی آسیب‌شناختی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 41-63

مهدی صالحی؛ محمد مسجدجامعی؛ احمد مقری