نویسنده = سید ابوالقاسم حسینی
خوانش روایت‌شناسانه از قصص قرآنی؛ جزء‌پژوهی قصهٔ موسی و خضر

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 9-37

10.22034/jrr.2023.314602.1946

فریدالدین فریدعصر؛ سیدابوالقاسم حسینی ژرفا؛ منصور براهیمی


ارتباط پوشاندن صورت پیامبر (ص) در نگارگری ایرانی دوره صفوی با عقاید حروفیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 97-127

10.22034/jrr.2022.314620.1947

مونا میرجلیلی مهنا؛ سید ابوالقاسم حسینی؛ سید محمد حسین نواب