کلیدواژه‌ها = روش‌شناسی رسالت دینی
رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 55-82

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی