کلیدواژه‌ها = عرفان یهود
تعداد مقالات: 1
1. رسالت‌شناسی الیاس در ادیان ابراهیمی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 55-82

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی