کلیدواژه‌ها = مانی
انگاره رنج در سروده‌های مانوی

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 109-131

10.22034/jrr.2023.332751.2000

سمیه خلیلی؛ محمد شکری فومشی؛ علیرضا شجاعی


زروان‌باوری در کیش مانوی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 185-210

وحید اسدی؛ روزبه زرین کوب؛ میرزا محمد حسنی


تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی