کلیدواژه‌ها = مانی
تعداد مقالات: 4
1. زروان‌باوری در کیش مانوی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-210

وحید اسدی؛ روزبه زرین کوب؛ میرزا محمد حسنی


2. تبیین نظری عرفان مانوی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 99-122

سیدسعید رضا منتظری؛ پیمان صمیمی


3. متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-48

حمیدرضا اردستانی رستمی