کلیدواژه‌ها = اوستا
تعداد مقالات: 5
1. اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 206-232

هادی نوری


3. بررسی متن زند خورشید‌نیایش و مقایسۀ آن با متن اوستایی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 63-82

فهیمه شکیبا


4. ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-33

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


5. نظم کیهانی در اوستا و دائو دِ ‌جینگ

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 89-116

قهرمان نوری؛ سجاد دهقان زاده