کلیدواژه‌ها = امشاسپندان
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد اندیشمندان زرتشتی معاصر به توحید مبدأ

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 81-104

حبیب الله خالقی؛ شاکر لوایی