کلیدواژه‌ها = دعا
مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 29-46

مهراب صادق نیا؛ فاطمه قربانی


نـماز در آیین یهود

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 117-138

حسین سلیمانی؛ مهدی قاسمی