کلیدواژه‌ها = دین زرتشت
تعداد مقالات: 2
1. بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 241-264

ملیکا حیدری؛ رضا مهرآفرین؛ کارلو جیووانی چرتی


2. واکاوی تأثیرپذیری مستقیم اسلام از دین زرتشت در آموزه معاد

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 41-62

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی