کلیدواژه‌ها = آگوستین
معرفت‌شناسی عشق به روایت آگوستین و احمد غزالی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 285-312

10.22034/jrr.2022.272116.1836

زینب احقر؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری


اخلاق شفقت به روایت آگوستین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 102-122

10.22034/jrr.2021.256124.1798

ناهید غیاثی؛ بخشعلی قنبری؛ محمدرضا عدلی