کلیدواژه‌ها = شیعه امامیه
دشتان (حیض) در دین زردشتی (بر پایه منابع فارسی) و مقایسه آن با فقه امامیه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 181-205

سیده فاطمه زارع حسینی؛ طاهره رحیم پور ازغدی