کلیدواژه‌ها = احکام امضایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همگرایی ادیان با تأکید بر «استصحاب احکام شرایع گذشته»

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 49-70

عباس تقوایی؛ مقداد ابراهیمی کوشالی