کلیدواژه‌ها = فرجام انسانی
فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 83-103

طاهره حاج ابراهیمی؛ شهربانو رامیشی