کلیدواژه‌ها = عهدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 7-24

10.22034/jrr.2021.245443.1761

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی؛ مرتضی خرمی؛ مهدی افچنگی