کلیدواژه‌ها = عهدین
نگاهی نو به مسئله رد الشمس؛ بررسی مقایسه‌ای منابع شیعی با عهدین

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 6-27

10.22034/jrr.2021.284984.1871

سید سلیمان موسوی؛ محمدابراهیم روشن‌ضمیر


بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 7-24

10.22034/jrr.2021.245443.1761

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی؛ مرتضی خرمی؛ مهدی افچنگی