کلیدواژه‌ها = بازگشت مسیح
تعداد مقالات: 1
1. آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 149-172

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ احمدرضا مفتاح؛ مهراب صادق نیا