کلیدواژه‌ها = گاهان
تعداد مقالات: 2
1. تبیین خاستگاه شر بر اساس گاهان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 269-292

10.22034/jrr.2021.252127.1788

خدیجه رحمتی؛ انشاءالله رحمتی؛ محمد رضا عدلی؛ بخشعلی قنبری


2. مفهوم «خرد» در یهودیت و کیش زردشتی رویکردی مقایسه‌ای بر پایه عهد عتیق و گاهان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 207-219

ندا اخوان اقدم؛ فریبا شریفیان