کلیدواژه‌ها = عرفان
تحلیل معرفت‌شناسی عرفان مانوی و مولوی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 294-312

رحیم کرمی؛ مرتضی رزاق پور


نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 74-98

حسین رهنمائی؛ حسن طارمی