کلیدواژه‌ها = عرفان
تعداد مقالات: 4
1. خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.242467.1752

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کنکبود


2. تأثیر زیست دینی حسن البنّا بر هویت عرفانی اخوان‌المسلمین

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 86-108

حامد آل یمین


3. تحلیل معرفت‌شناسی عرفان مانوی و مولوی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 294-312

رحیم کرمی؛ مرتضی رزاق پور


4. نقدی بر نظریه تجلی در بهاییت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 74-98

حسین رهنمائی؛ حسن طارمی