کلیدواژه‌ها = دیوان
تعداد مقالات: 1
1. ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 9-33

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور