کلیدواژه‌ها = اریگن
تعداد مقالات: 1
1. فرآیند کشف معنای متن مقدس در اندیشه اریگن و عبدالرزاق کاشانی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 47-61

شهرام پازوکی؛ عبدالحمید مرادی