کلیدواژه‌ها = متنبیان
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر کهانت بر پیدایش متنبیان صدر اسلام

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 87-105

راضیه سیروسی؛ محمد حسن الهی زاده