کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 2
1. روش فهم متون دینی در اندیشۀ ابن رشد و اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.251731.1784

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی


2. نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-48

قاسم پورحسن؛ محمدصادق احمدی؛ زینب فروزفر