کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 3
1. تأویل یا تعبیر؟ نگاهی تطبیقی به نظریۀ "تأویل" علامه طباطبایی و نظریۀ "رویاهای رسولانه" دکتر سروش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.275470.1842

حسین امامی؛ بیژن عبدالکریمی


2. روش فهم متون دینی در اندیشه ابن‌رشد و اسپینوزا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 195-214

10.22034/jrr.2021.251731.1784

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی


3. نمادگرایی در متن مقدس با تکیه بر عدد هفت در آیه هفت‌آسمان و مکاشفه یوحنا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-48

قاسم پورحسن؛ محمدصادق احمدی؛ زینب فروزفر