کلیدواژه‌ها = داوری‌ها بر اورشلیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و ارزیابی رویکرد گذشته‌انگارانه به مکاشفه یوحنا

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 71-95

حمید بخشنده